logo          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


Formularz zgłoszeniowy do szkoleń seminaryjnych

 

 

 

PLAN SZKOLEŃ SEMINARYJNYCH POLSKIEGO ZRZESZENIA

INŻYNIERÓW  I TECHNIKÓW  SANITARNYCH

ODDZIAŁ W KATOWICACH

W II PÓŁROCZU 2018 ROKU

 

Numer szkol.

Termin

Miejsce szkolenia

Temat

 Wykładowca

1.

20.09.2018

(czwartek) NOT Katowice

Godz. 10.00 – 15.00

Zmiany w Prawie budowlanym. Zmienione procedury Prawa budowlanego obowiązujące uczestników procesu budowlanego po zmianach przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Omówienie aktualnych zmian w Prawie budowlanym wprowadzonych w sierpniu br

Wykładowca:

- mgr inż.arch. Adam Wolny-Kierownik Oddziału ds.Administracji Architektoniczno-Budowlanej II instancji Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

2

26.09.2018

(środa) NOT Katowice

Godz. 10.00 – 15.00

Materiały do wykonania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynku.

1. Rozwiązania instalacji wodociągowych wody zimnej i ciepłej
2. Materiały w instalacjach wodociągowych
3. Rozwiązania instalacji kanalizacji sanitarnej
4. Materiały stosowane do wykonywania instalacji kanalizacji sanitarnej
5. Rozwiązania instalacji kanalizacji deszczowej
6. Materiały stosowane do wykonywania instalacji kanalizacji deszczowej

Wykładowca:

- dr inż. Florian Piechurski-Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Firma: 

ELPLAST+ Bartłomiej Filiczak 

3

03.10.2018

(środa) NOT Katowice

 Godz. 10.00- 15.00

Sposoby czyszczenia i badania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

1. Hydrauliczne i mechaniczne sposoby czyszczenia sieci wodociągowej
2. Sposoby oceny stanu technicznego sieci wodociągowej
3. Hydrauliczne i mechaniczne ciśnieniowe sposoby czyszczenia sieci kanalizacyjnej
4. Sposoby oceny stanu technicznego sieci kanalizacyjnej

Wykładowca:
dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

 Firma: 

ELPLAST + Bartłomiej Filiczak

ELSE Sławek Kapica

4

09.10.2018

(wtorek) NOT Katowice

Godz. 9.00- 15.00

Kurs szkoleniowy na uprawnienia energetyczne Grupy 1 na stanowiskach eksploatacji „E” i dozoru „D” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia energetyczne Grupy 2 na stanowiskach eksploatacji „E” i dozoru „D” urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło.

Szkolenie obejmuje m. in. wiadomości z następującego zakresu:
- budowy, działania, eksploatacji i obsługi urządzeń, instalacji i sieci
- prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
- zasad racjonalnej gospodarki energetycznej
- prawa energetycznego

Po kursie szkoleniowym, uczestnicy mogą bezpośrednio przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego. W tym celu należy wypełnić wniosek (do pobrania z naszej strony internetowej www.pzits.com.pl.), dokonać opłaty za egzamin (koszt egzaminu stanowi 10% najniższego krajowego wynagrodzenia brutto w danym roku i wynosi 210 zł w 2018 roku) i pozytywnie zdać sprawdzenie kwalifikacji. Komisja Kwalifikacyjna działająca przy Polskim Zrzeszeniu Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Katowicach wydaje uprawnienia terminowe, których ważność trwa 5 lat lub bezterminowe dla osób spełniających warunki bezterminowości zgodnie z Prawem Energetycznym.

Ważne dla uczestników szkolenia!
- Powinni być pełnoletni, tj. ukończone 18 lat i posiadać wykształcenie minimum
podstawowe
- Nie jest wymagane posiadanie wykształcenia kierunkowego,
- Otrzymują obszerny materiał szkoleniowy liczący 63 strony,
- Obniżony koszt szkolenia,
- Dokładamy wszelkich starań, aby wszyscy uczestnicy szkolenia z sukcesem zdali
egzamin kwalifikacyjny.
- Uczestnicy, którzy mimo naszych zabiegów nie zdadzą egzaminu, będą mogli starać się o zwrot kosztów szkolenia.

Do kogo jest kierowany kurs szkoleniowy?
Do wszystkich osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym lub sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, którzy spełniają wymagania kwalifikacyjne zgodnie z Prawem Energetycznym. Szczególnie dotyczy to instalatorów, serwisantów, monterów, operatorów, osób kontrolujących oraz pracowników z sektora energetycznego
(tzw. „małej” i „dużej” energetyki) na stanowiskach eksploatacji lub dozoru.

Obniżony koszt szkolenia przygotowującego do egzaminu
Koszt szkoleń przygotowujących do egzaminu kwalifikacyjnego wynosi 200 zł/osobę. Natomiast w ramach szkoleń seminaryjnych koszt obniżono do wysokości udziału tj.
• dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – 30,00 zł/ osobę,
• dla członków PZITS i studentów – 50,00 zł/ osobę,
• dla pozostałych uczestników (nie zrzeszonych) – 120,00 zł/ osobę.

Wykładowca:
Michał Samulski, Michał Janota

Firma: 

5

10.10.2018
(środa)
NOT Katowice
Godz. 10.00- 15.00

Wykorzystanie technologii bezwykopowych do budowy sieci gazowych

1. Metody bezwykopowe budowy sieci gazowych:
- Płużenie
- HDD
- DIRECT Pipe
- Pipe EXPRESS
2. Systemy rur do bezwykopowej budowy sieci gazowych
3. Badania geotechniczne przy budowie sieci gazowych
4. Porównanie kosztów budowy wykopowej i bezwykopowej sieci gazowej

Wykładowca:
dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

Firmy:
TRACTO- TECHNIK - Andrzej Wieszołek
ELPLAST+ - Bartłomiej Filiczak

6

12.10.2018

(piątek) NOT Katowice

Godz. 9.00 – 15.00

Prawo wodne – szczegółowe omówienie nowych rozwiązań w obowiązującej ustawie.

1.Prawo wodne – zakres i cel regulacji
2. Zgody wodnoprawne w swietle nowego prawa wodnego
10. Prawo wodne w inwestycjach liniowych

Wykładowca: 

mgr Mikołaj Maśliński – kancelaria prawna SMM Legal, doktorant na WPiA UAM

Firma:

7

16.10.2018 
(wtorek)NOT Katowice

 Godz.09.00-15.00

 

Kurs szkoleniowy na uprawnienia energetyczne Grupy 2 na stanowiskach eksploatacji „E” i dozoru „D” urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło.

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia energetyczne Grupy 2 na stanowiskach eksploatacji „E” i dozoru „D” urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło.

Szkolenie obejmuje m. in. wiadomości z następującego zakresu:
- budowy, działania, eksploatacji i obsługi urządzeń, instalacji i sieci
- prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
- zasad racjonalnej gospodarki energetycznej
- prawa energetycznego

Po kursie szkoleniowym, uczestnicy mogą bezpośrednio przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego. W tym celu należy wypełnić wniosek (do pobrania z naszej strony internetowej www.pzits.com.pl.), dokonać opłaty za egzamin (koszt egzaminu stanowi 10% najniższego krajowego wynagrodzenia brutto w danym roku i wynosi 210 zł w 2018 roku) i pozytywnie zdać sprawdzenie kwalifikacji. Komisja Kwalifikacyjna działająca przy Polskim Zrzeszeniu Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Katowicach wydaje uprawnienia terminowe, których ważność trwa 5 lat lub bezterminowe dla osób spełniających warunki bezterminowości zgodnie z Prawem Energetycznym.

Ważne dla uczestników szkolenia!
- Powinni być pełnoletni, tj. ukończone 18 lat i posiadać wykształcenie minimum
podstawowe
- Nie jest wymagane posiadanie wykształcenia kierunkowego,
- Otrzymują obszerny materiał szkoleniowy liczący 70 stron,
- Obniżony koszt szkolenia,
- Dokładamy wszelkich starań, aby wszyscy uczestnicy szkolenia z sukcesem zdali
egzamin kwalifikacyjny.
- Uczestnicy, którzy mimo naszych zabiegów nie zdadzą egzaminu, będą mogli starać się o zwrot kosztów szkolenia.

Do kogo jest kierowany kurs szkoleniowy?
Do wszystkich osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym lub sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, którzy spełniają wymagania kwalifikacyjne zgodnie z Prawem Energetycznym. Szczególnie dotyczy to instalatorów, serwisantów, monterów, operatorów, osób kontrolujących oraz pracowników z sektora energetycznego
(tzw. „małej” i „dużej” energetyki) na stanowiskach eksploatacji lub dozoru.

Obniżony koszt szkolenia przygotowującego do egzaminu
Koszt szkoleń przygotowujących do egzaminu kwalifikacyjnego wynosi 200 zł/osobę. Natomiast w ramach szkoleń seminaryjnych koszt obniżono do wysokości udziału tj.
• dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – 30,00 zł/ osobę,
• dla członków PZITS i studentów – 50,00 zł/ osobę,
• dla pozostałych uczestników (nie zrzeszonych) – 120,00 zł/ osobę.

Wykładowca:
Jan Strzoda, Michał Janota

Firmy:

8

22 - 24.10.2018

(poniedziałek, wtorek, środa) 
NOT Katowice

Godz. 9.00- 16.00


WARSZTATY- kosztorysowanie w programie NORMA – zakres podstawowy
Część I, II i III

Szkolenie dedykowane dla początkujących użytkowników NORMA oraz początkujących kosztorysantów.
Zajęcia praktyczne poprzedzone są wprowadzeniem teoretycznym.
Nabędziesz wiedzę w zakresie metodologii oraz standardów kosztorysowania.
Nabędziesz umiejętności: w obszarze podstawowego zastosowania programu tj: wyszukiwania, wprowadzania zakresu robót, przedmiarowania, wyceny, sprawdzenia,
aż po drukowanie

Podstawy kosztorysowania- wykład + prezentacja przykładów:
• cel, przeznaczenie, typy kosztorysów w tym przepisy dot. kosztorysów inwestorskich w ZP,
• forma i zawartość dokumentacji kosztorysowej,
• metody kalkulacji cen kosztorysowych: metoda uproszczona, metoda szczegółowa,
• koszty bezpośrednie oraz pośrednie ujmowane w kalkulacjach kosztorysowych,
• podstawowe definicje: nakład, norma, koszty bezpośrednie, narzuty, roboty proste, scalone, podstawowe, analiza indywidualna, metody interpolacji oraz ekstrapolacji,
• podstawy normatywne: wykaz katalogów nakładów rzeczowych, budowa katalogu,
• źródła cen robót, RMS – przykłady baz na różnych poziomach agregacji ceny.

Obsługa programu.
1. Warunki licencji, aktualizacja programu, bazy KNR, cenników RMS itp.,
2. Prezentacja i porównanie wersji PRO a STD2 i EXPERT,
3. Oswojenie się z klasycznym interface PRO a nowoczesnym STD2/EXPERT
- wybór wersji,
4. Przygotowanie programu – ustawienia domyślne użytkownika,
5. Opcje programu a kosztorysu, zarządzanie widokami, omówienie narzędzi oraz menu,
6. Spersonalizowanie bazy katalogów (KNR i innych) pod potrzeby użytkownika.
7. Wyszukiwanie i wprowadzanie pozycji kosztorysowych tj:
• pozycje typowe - katalogowe,
• edycja pozycji katalogowych oraz jej nakładów RMS oraz zastosowanie analizy indywidualnej,
• pozycje nie katalogowe: kalkulacja własna, pozycje uproszczone i szczegółowe,
8. Wycena nakładów wg cen własnych.
9. Importy cenników nakładów RMS oraz cenników robót.
10. Wycena nakładów w oparciu o cennik RMS (Intercenbud i Sekocenbud).
11. Narzuty: edycja, dodawanie, usuwanie, narzuty procentowe, wartościowe.
12. Narzędzia przedmiarowania – obliczenie pomocnicze, sumy częściowe, odwołania, stałe.
13. Samodzielne sporządzenie przykładowej kalkulacji.
14. Wydruki zestawy, szablon oraz przygotowanie danych do wydruku.

Uczestnik kursu otrzymuje:
1. Wydrukowany autorski skrypt
2. Wersja edukacyjna NORMA – do dalszej samodzielnej nauki w domu.
3. Materiały: przepisy, przykłady itd. w wersji elektronicznej.
4. Bezpłatny hot-line dla uczestnika po zakończeniu szkolenia ( 3 m-ce).

Wykładowca:
Małgorzata Siemienowicz-Książek - PartnerSoft
Uczestnicy proszeni są o przyniesienie laptopów.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

9

25.10.2018

06.12.2018

(czwartek) NOT Katowice

Godz.10.00 -15.00

Wentylacja pożarowa w wybranych obiektach. Instalacja tryskaczowa.

1.Wentylacja pożarowa w obiektach użyteczności publicznej.
2.Wentylacja pożarowa tuneli.
3.Wentylacja bytowa w garażach zamknietych.
4.Wentylacja oddymiająca garaży zamknietych.
5.Instalacja tryskaczowa. Wymogi i projektowanie.

Wykładowca:
dr inż. Małgorzata Król - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

Firma:

AERECO - Maciej Janicki

10

30.10.2018

(wtorek) NOT Katowice

Godz. 10.00 – 15.00

Przydomowe oczyszczalnie ścieków- projektowanie i eksploatacja.


Wykładowca:
dr hab inż. Ewa Zielewicz - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

SZKOLENIE ODWOŁANE

11

06.11.2018

(wtorek) NOT Katowice

 Godz. 9.00- 15.00

Kurs szkoleniowy na uprawnienia energetyczne Grupy 3 na stanowiskach eksploatacji „E” i dozoru „D” urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia energetyczne Grupy 3 na stanowiskach eksploatacji „E” i dozoru „D” urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.

Szkolenie obejmuje m. in. wiadomości z następującego zakresu:
- budowy, działania, eksploatacji i obsługi urządzeń, instalacji i sieci
- prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
- zasad racjonalnej gospodarki energetycznej
- prawa energetycznego

Po kursie szkoleniowym, uczestnicy mogą bezpośrednio przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego. W tym celu należy wypełnić wniosek (do pobrania z naszej strony internetowej www.pzits.com.pl.), dokonać opłaty za egzamin (koszt egzaminu stanowi 10% najniższego krajowego wynagrodzenia brutto w danym roku i wynosi 210 zł w 2018 roku) i pozytywnie zdać sprawdzenie kwalifikacji. Komisja Kwalifikacyjna działająca przy Polskim Zrzeszeniu Inżynierów
i Techników Sanitarnych Oddział w Katowicach wydaje uprawnienia terminowe, których ważność trwa 5 lat lub bezterminowe dla osób spełniających warunki bezterminowości zgodnie z Prawem Energetycznym.

Ważne dla uczestników szkolenia!
- Powinni być pełnoletni, tj. ukończone 18 lat i posiadać wykształcenie minimum podstawowe
- Nie jest wymagane posiadanie wykształcenia kierunkowego,
- Otrzymują obszerny materiał szkoleniowy liczący 62 strony,
- Obniżony koszt szkolenia,
- Dokładamy wszelkich starań, aby wszyscy uczestnicy szkolenia z sukcesem zdali egzamin
kwalifikacyjny.
- Uczestnicy, którzy mimo naszych zabiegów nie zdadzą egzaminu, będą mogli starać się o zwrot kosztów szkolenia.

Do kogo jest kierowany kurs szkoleniowy?
Do wszystkich osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu
i kontrolno-pomiarowym lub sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, którzy spełniają wymagania kwalifikacyjne zgodnie z Prawem Energetycznym. Szczególnie dotyczy to instalatorów, serwisantów, monterów, operatorów, osób kontrolujących oraz pracowników z sektora energetycznego (tzw. „małej” i „dużej” energetyki) na stanowiskach eksploatacji lub dozoru.

Obniżony koszt szkolenia przygotowującego do egzaminu
Koszt szkoleń przygotowujących do egzaminu kwalifikacyjnego wynosi 200 zł/osobę.
Natomiast w ramach szkoleń seminaryjnych koszt obniżono do wysokości udziału tj.
• dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – 30,00 zł/ osobę,
• dla członków PZITS i studentów – 50,00 zł/ osobę,
• dla pozostałych uczestników (nie zrzeszonych) – 120,00 zł/ osobę.

Wykładowca:
Jan Strzoda, Michał Janota
Firmy:

12

08.11.2018

(czwartek) NOT Katowice

Godz.10.00- 15.00

"Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, z uwzględnieniem obiektów liniowych. Postępowanie naprawcze - wybrane zagadnienia.
Wpływ postępowania naprawczego na procedurę zakończenia budowy i przekazania obiektu budowlanego do użytkowania."

Wykładowca:
Tomasz Radziewski

Firma:

13

12.11.2018

odwołane

(poniedziałek) NOT Katowice

Godz.10.00 -15.00

Ekonomia w doborze źródła ciepła. Systemy mieszane i niestandardowe rozwiązania.
- maty kaplilarne
- ogrzewanie płaszczyznowe
- ogrzewanie i chłodzenie
- pompy ciepła

Wykładowca:
dr inż. Aleksandra Specjał,dr inż. Piotr Lubina - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

Firma:
Hennlich – Grzegorz Żbik
Judo – Wojciech Godula

14

14.11.2018

(środa) NOT Katowice

 Godz.10.00-15.00


Ocena technicznych możliwości pozyskania wody i odzysku ciepła w instalacjach wod kan


1. Struktura zużycie wody w gospodarstwach domowych i obiektach biurowych
2. Sposoby pozyskania i zabezpieczenia wody deszczowej z dachu
3. Rozwiązania techniczne wykorzystania wody deszczowej w budynkach
4. Możliwości techniczne odzyskania ciepła w instalacjach w różnych obiektach
5. Rozwiązania techniczne odzysku ciepła i wody ze ścieków szarych

Wykładowca:
dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

Firma:
MENERGA - Kamil Maciejczyk
MALL
KOMPLEKS

SZKOLENIE ODWOŁANE

15

28. 11.2018

(środa) NOT Katowice

Godz.10.00–15.00

Kanalizacja deszczowa, metodyka obliczeń
Odwodnienia dróg, zbiorniki retencyjne.
Zagospodarowanie wód deszczowych w miastach.

Wykładowca:
dr inż. Bożena Gil - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

Firma:
Uponor – Joanna Szafron

Uczestnicy proszeni są o przyniesienie laptopów.

16

22.11.2018

(czwartek) NOT Katowice

 Godz. 9.00- 16.00

Okresowe kontrole obiektów budowlanych część I - WARSZTATY
– podstawy prawne, obowiązujące przepisy, sposób prowadzenia dokumentacji:

Wykładowca:
Tomasz Radziewski

Warsztaty przygotowujące instalatorów do przeprowadzenia okresowej, kompleksowej kontroli instalacji wewnętrznych w budynku

17

23.11.2018

(piątek) NOT Katowice

Godz. 9.00- 16.00


Okresowe kontrole obiektów budowlanych – część II
– warsztaty w zakresie instalacji wewnętrznych:

Stan techniczny instalacji wod-kan
Stan techniczny instalacji gazowych

Wykładowca:
Florian Piechurski
Henryk Kurek

Warsztaty przygotowujące instalatorów do przeprowadzenia okresowej, kompleksowej kontroli instalacji wewnętrznych w budynku

18

24.11.2018

(sobota) NOT Katowice

Godz. 9.00- 15.00

Okresowe kontrole obiektów budowlanych część III
– warsztaty w zakresie instalacji wewnętrznych:

Stan techniczny systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych
Stan techniczny wentylacji
Stan techniczny klimatyzacji

Wykładowca:
Michał Janota
Zbigniew Trzeciakiewicz

Warsztaty przygotowujące instalatorów do przeprowadzenia okresowej, kompleksowej kontroli instalacji wewnętrznych w budynku

19


29 - 30.11.2018
(czwartek, piątek)
NOT Katowice
Godz. 9.00- 16.00

WARSZTATY- kosztorysowanie w programie NORMA – zakres dla średnio zaawansowanych, część I i II

Szkolenie dedykowane dla średniozaawansowanych użytkowników tego programu, dla absolwentów szkolenia podstawowego oraz samouków ( o ile zakres merytoryczny szkolenia podstawowego jest im znany).

Na wstępie udoskonalisz obsługę programu w zakresie podstawowej funkcjonalności.

Nabędziesz umiejętności elastycznej edycji danych, dopasowywania kosztów, narzutów, łączenia, porównywania, sprawdzania poprawności kalkulacji Poznasz NOWE możliwości np. Importy przedmiarów i kosztorysów z PDF, i skanów

1. Powtórzenie w zakresie podstawowej obsługi programu:
• Wyszukiwanie i wprowadzanie pozycji kosztorysowych
• Wycena nakładów w oparciu o cennik RMS (Intercenbud i Sekocenbud).
• Narzuty: edycja, dodawanie, usuwanie, narzuty procentowe, wartościowe.
• Narzędzia przedmiarowania
• Wydruki zestawy, szablon oraz przygotowanie danych do wydruku.
2. Pozycje scalone – budowa, zastosowanie.
Sprawdzanie, porównywanie kosztorysów.
3. Sprawdzanie norm, nakładów, narzutów z zastosowaniem programu.
4. Sprawdzanie cen nakładów w oparciu o ceny wg cenników Sekocenbud oraz Intercenbud.
5. Porównywanie kosztorysów.
6. Zastosowanie rejestracji zmian w sprawdzaniu i porównywaniu danych.
7. Rusztowanie, deskowanie (opcjonalnie) lub inne obszary zgłoszone przez uczestników.
8. Import PDF (książki przedmiaru, kosztorysów) z edytowalnych oraz zeskanowanych.
9. Sprawdzanie zaimportowanych danych, przekształcanie ich w kosztorys.
10. Łączenie kosztorysów.
11. Zastosowanie współczynników norm. współczynników cen, rabatowanie.
12. Aktualizowanie cen oraz dopasowanie cen nakładów do budżetu.
13. Różnicowanie stawek robocizny oraz narzutów w działach/pozycjach kosztorysu.
14. Narzut koszty zakupu ( transport), różne stawki i metody naliczania oraz pozycje transport
15. Rozwiazywanie problemów zgłoszonych przez uczestników.

Uczestnik kursu otrzymuje:

1. Wydrukowany autorski skrypt trenerów PartnerSoft ( może być z ologowaniem organizatora).
2. Wersja edukacyjna NORMA – do dalszej samodzielnej nauki w domu.
3. Materiały: przepisy, przykłady itd. w wersji elektronicznej.
4. Bezpłatny hot-line dla uczestnika po zakończeniu szkolenia (3 m-ce).

Wykładowca:
Małgorzata Siemienowicz-Książek - PartnerSoft

Uczestnicy proszeni są o przyniesienie laptopów.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

 20

03.12.2018
(poniedziałek)
NOT Katowice
Godz.10.00- 15.00

Modernizacje i wdrożenia monitoringu sieci wodociągowej na straty wody w systemach jej dystrybucji

1. Awarie w sieci wodociągowej sposoby ich lokalizacji – innowacyjna detekcja sieci helem.
2. Problemy skażenia sieci w czasie awarii.
3. Brak gospodarki powietrzem jako problem awarii
4. Kierunki modernizacji sieci wodociągowej materiały i zabezpieczenia
5. Straty wody – zasady ich oceny
6. Rozwiązania monitoring pracy sieci wodociągowej
7. Rozwiązania regulacji ciśnienia w sieci wodociągowej

Wykładowca:
dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

Firma:
RPWiK Tychy Dobromir Drabiec - „Metoda detekcji nieszczelności sieci wodociągowych przy użyciu gazu znacznikowego – helu.”
ZŁOTE RUNO Adam Włodarczyk

 21

12.12.2018

(środa)
NOT Katowice
Godz.10.00- 15.00

Projektowanie i eksploatacja fontann wodnych

1. Efekty uzyskiwane w fontannach – obraz wodne
2. Niecki fontann wodnych: kształty , materiały
3. Rozwiązania dysz i zasady ich montażu
4. Rozwiązania systemów cyrkulacji wody – rury, pompy
5. Systemy oczyszczania wody w fontannach
6. Systemy kontroli jakości wody
7. Systemy sterowania pracą fontanny

SZKOLENIE ODWOŁANE


Wykładowca:
dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska
Firma:

-KORRO PLUS - Jacek Kopeć

OASE- Łukasz Ciscoń
Crystal Fountains- Joanna Lewandowska

 

KOSZT SZKOLEŃ

 • dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – 30,00 zł/ osobę,
 • dla członków PZITS i studentów – 50,00 zł/ osobę,
 • dla pozostałych uczestników (nie zrzeszonych) – 120,00 zł/ osobę.

Dodatkowo w przypadku uczestnictwa, w co najmniej pięciu szkoleniach udzielany jest rabat w wysokości 10%.

KURS NORMA

 •  kurs kosztorysowania I stopnia – 960,00 zł/ osobę,
 •  dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – 800,00 zł/ osobę,
 •  kurs kosztorysowania II stopnia – 700,00 zł/ osobę
 •  dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – 540,00 zł/ osobę,

W przypadku uczestnictwa w I i II stopniu Kursu kosztorysowania NORMA - udzielany jest rabat w wysokości 10%.

KURS "OKRESOWE KONTROLE OBIEKTÓW"

 •  kurs „okresowe kontrole obiektów”- całość – 750,00 zł/ osobę,
 •  jeden dzień – 250,00 zł/ osobę,
 •  dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jeden dzień – 170,00 zł/ osobę, 

  W przypadku uczestnictwa w całości kursu „okresowych kontroli obiektów” - udzielany jest rabat w wysokości 10%.

CENA OBEJMUJE

 • obszerne pisemne materiały seminaryjne
 • certyfikaty ukończenia szkolenia,

poczęstunek w czasie przerw kawowych i obiadowych.

 WARUNKI UCZESTNICTWA I INFORMACJE O SZKOLENIACH

Nadesłanie faksem: 32/ 256-35-32, pocztą na  adres  PZITS O/Katowice, 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, lub pocztą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie do 7 dni przed każdym z  planowanych szkoleń,  wypełnionej karty zgłoszenia, z zaznaczeniem wybranego tematu (Nr szkolenia i data) oraz wniesienie opłaty z dopiskiem  SEMINARIUM  PZITS  – Nr szkolenia  na rachunek:

            

 ING Bank Śląski w Katowicach Nr 98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

 

Informacje dostępne poprzez kontakt z sekretariatem PZITS O/Katowice, 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, tel/fax: 32/ 256-35-32   w dni robocze od godz. 13:00 - 16:00 oraz  na stronie internetowej www.: pzits.com.pl

 

 

 

Wspierają nas:

       KELVIN    METALPLAST    KARPIN    KESSEL    ELPLAST+    UNIWERSAL   TRANS QUADRO

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Kalendarz wydarzeń

Odwiedziło nas:

133931
DzisiajDzisiaj2594
WczorajWczoraj3223
W tym tygodniuW tym tygodniu5817
W tym miesiącuW tym miesiącu55030
WszystkichWszystkich1339318

NEWSLETTER

 

Chcesz na bieżąco otrzymywać
najnowsze informacje?

Zapisz się do naszego
NEWSLETTERA

MAPA 
mapa

KONTAKT

tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32

Oddział Katowice
ul. Podgórna 4
40-026 Katowice