logo          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


Formularz zgłoszeniowy do szkoleń seminaryjnych

 

 

 

PLAN SZKOLEŃ SEMINARYJNYCH POLSKIEGO ZRZESZENIA

INŻYNIERÓW  I TECHNIKÓW  SANITARNYCH

ODDZIAŁ W KATOWICACH

W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

 

Numer szkol.

Termin

Miejsce szkolenia

Temat

 Wykładowca

1.

26-28.02.2019

(wtorek-czwartek) NOT Katowice

Godz. 9.00 – 16.00

Podstawy pracy w AutoCAD i AutoCAD LT

Po zakończeniu kursu - uzyskanie certyfikatu Autodesk

Wykładowca:

- licencjonowani trenerzy firmy CADSOFT

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

2

11.03.2019

(poniedziałek) NOT Katowice

Godz. 10.00 – 15.00

Rozwiązania ochrony przed zalaniem w budynkach i sieciach kanalizacyjnych.

1. Problemy związane z zalaniem w budynkach wodami deszczowymi.
2. Sposoby zabezpieczenie przed cofką.
3. Urządzenia zabezpieczające stosowane w sieciach kanalizacyjnych.
4. Zabezpieczenia stosowane w kanalizacyjnych rurociągach tłocznych.

Wykładowca:

- dr inż. Florian Piechurski-Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Firma: 

ELPLAST+ Bartłomiej Filiczak
Kessel – Zbigniew Sochacki,
Nawotech, Hawle

3

13.03.2019

(środa) NOT Katowice

 Godz. 9.00- 15.00

Stacje redukcyjne na sieci gazowej. Projektowanie i eksploatacja.
 Szkolenie + wyjazd techniczny do stacji redukcyjnej w Rudzie Śląskiej.

Szczegółowe zagadnienia:

Ogólne zasady projektowania i eksploatacji stacji redukcyjno- pomiarowych gazu
- Definicje elementów stacji gazowych
- Dobór urządzeń stacji redukcyjno- pomiarowych
- Ochrona antykorozyjna
- Próby wytrzymałości i szczelności stacji gazowych
- Odbiór stacji gazowych
- Strefy oddziaływania stacji na środowisko
- Zagrożenia pożarowe
- Zagadnienia BHP
- Przepisy budowlane w odniesieniu do stacji red.pom.
- Schematy ciągów redukcyjnych stacji gazowych
- Typy systemów ciśnieniowych bezpieczeństwa
- Zalety i wady poszczególnych typów systemów bezpieczeństwa
- Dobór reduktorów i ich podział
- Strefy odbioru ciśnienia przez przewody impulsowe
- Stosowanie tłumików hałasu
- Konfiguracja urządzeń na przykładzie reduktora " Cronos"
- Nawanialnie gazu
Po przedstawieniu w/w tematyki odbędzie się zapoznanie z najbardziej
rozpowszechnionymi typami urządzeń redukcyjnych i zabezpieczających.
Końcowym punktem szkolenia będzie wizyta na stacji redukcyjno- pomiarowej I stopnia, gdzie odbędzie się przedstawienie praktycznego zastosowania w/w
uwarunkowań.

Wykładowca:
Henryk Kurek - Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG - Oddział Katowice

 Firma: EMERPOL Polska - Mirosław Ambroziewicz

4

18-20.03.2019

(poniedziałek-środa) NOT Katowice

Godz. 9.00- 16.00

Kosztorysowanie w programie NORMA
kurs dla początkujących


Metodologia oraz standardy kosztorysowania, wprowadzanie zakresu robót, przedmiarowanie, wyceny, sprawdzenie, drukowanie.
Podstawy dla branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej.


Podstawy kosztorysowania- wykład + prezentacja przykładów:
• cel, przeznaczenie, typy kosztorysów w tym przepisy dot. kosztorysów inwestorskich w ZP,
• forma i zawartość dokumentacji kosztorysowej,
• metody kalkulacji cen kosztorysowych: metoda uproszczona, metoda szczegółowa,
• koszty bezpośrednie oraz pośrednie ujmowane w kalkulacjach kosztorysowych,
• podstawowe definicje: nakład, norma, koszty bezpośrednie, narzuty, roboty proste, scalone, podstawowe, analiza indywidualna, metody interpolacji oraz ekstrapolacji,
• podstawy normatywne: wykaz katalogów nakładów rzeczowych, budowa katalogu,
• źródła cen robót, RMS – przykłady baz na różnych poziomach agregacji ceny
oraz obsługi programu NORMA

Uczestnik kursu otrzymuje:
1. Wydrukowany autorski skrypt
2. Wersja edukacyjna NORMA – do dalszej samodzielnej nauki w domu.
3. Materiały: przepisy, przykłady itd. w wersji elektronicznej.
4. Bezpłatny hot-line dla uczestnika po zakończeniu szkolenia ( 3 m-ce).

Wykładowca:
Małgorzata Siemienowicz-Książek - PartnerSoft

                  ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

5

21.03.2019
(czwartek)
NOT Katowice
Godz. 15.00- 18.00

WARSZTATY PROJEKTOWE –cz. I


„Szkolenia praktyczne z wykorzystaniem programu do doboru separatorów tłuszczu oraz przepompowni ścieków. – program Smart Select”

Wykładowca: Zbigniew Sochacki, KESSEL

6

25.03.2019
(poniedziałek)
NOT Katowice
Godz. 9.00- 15.00

Analiza ekonomiczna doboru źródła ciepła. Systemy mieszane i niestandardowe rozwiązania.
- ogrzewanie podłogowe
- ogrzewanie płaszczyznowe
- ogrzewanie i chłodzenie
- pompy ciepła

Wykładowca:
Aleksandra Specjał, Piotr Lubina - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

Firma:
Hennlich – Grzegorz Żbik

7

28.03.2019

(czwartek) NOT Katowice

Godz. 10.00 – 15.00

Problemy w eksploatacji i zabezpieczeniu sieci wodociągowych

1. Problem z powietrzem w sieci wodociągowej i zasady jego usuwania
2. Uderzenia hydrauliczne i sposoby obniżenia ich skutków
3. Problemy kawitacji w armaturze sieci wodociągowych
4. Problemy z wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci

Wykładowca:
dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

Firmy:
Kessel – Zbigniew Sochacki,
ELPLAST + - Bartłomiej Filiczak
AVK , Sejcom, WOFIL

8

01-02.04.2019 
(poniedziałek-wtorek)NOT Katowice

 Godz.09.00-16.00

Revit – MEP instalacje – szkolenie podstawowe

Interfejs programu, pierwszy projekt
Obliczanie zapotrzebowania na ciepło
System HVAC, WOD-KAN
Dokumentacja projektowa, detale, wymiarowanie
Współdzielenie pracy

Wykładowca:
Licencjonowani trenerzy firmy CADSOFT

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

9

03 - 04.04.2019

(środa-czwartek) 
NOT Katowice

Godz. 15.00- 18.00

 WARSZTATY PROJEKTOWE –cz. I

„Projektowanie instalacji wewnętrznych z wykorzystaniem dedykowanych programów komputerowych”

1. Obliczanie zapotrzebowania na moc cieplną. Obliczenia firma KAN-therm-p. (program KAN OZC) - Piotr Stefan - Kan-therm

2. Mieszkaniowe węzły cieplne: Obliczenia firma MEIBES (program MEIBES C.O. 3.8) - Z. Wiater, J.Cieślińska MEIBES 

W czasie szkolenia uczestnicy będą mieli okazję uzyskać licencję umożliwiającą korzystanie z oprogramowania omówionego w czasie warsztatów

Uwaga: uczestnicy szkolenia są proszeni o przyniesienie ze sobą laptopów

10

08-09.04.2019
(poniedziałek-wtorek)
NOT Katowice
Godz. 9.00- 16.00

NORMA – Warsztaty praktyczne z kosztorysowania w branży sanitarnej
- instalacje wewnętrzne
- sieci wod-kan, cieplne oraz roboty ziemne

Wykładowca:
Małgorzata Siemienowicz-Książek - PartnerSoft

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

11

10-11.04.2019

(środa-czwartek) NOT Katowice

Godz. 15.00 – 18.00

WARSZTATY PROJEKTOWE – cz.II


„Projektowanie instalacji wewnętrznych z wykorzystaniem dedykowanych programów komputerowych”

1. Instalacja centralnego ogrzewania, dobór grzejników i ogrzewanie podłogowe: (program KAN CO) - Piotr Stefan - Kan-therm
2. Obliczenia instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji z graficznym trybem wprowadzania danych: : (program KAN H2O) - Piotr Stefan - Kan-therm

W czasie szkolenia uczestnicy będą mieli okazję uzyskać licencję umożliwiającą korzystanie z oprogramowania omówionego w czasie warsztatów

Uwaga: uczestnicy szkolenia są proszeni o przyniesienie ze sobą laptopów

12

15.04.2019

(poniedziałek) NOT Katowice

 Godz. 10.00- 15.00

Problemy z ciśnieniem w sieciach i instalacjach wodociągowych

1. Zasady ustalania wymaganego ciśnienia w sieciach i instalacjach wodociągowych
2. Rozwiązania strefowania ciśnienia w sieciach i instalacjach wodociągowych
3. Możliwości rozwiązania podwyższenia ciśnienia w sieciach i instalacjach wodociągowych
4. Możliwości rozwiązania redukcji ciśnienia w sieciach i instalacjach wodociągowych

Wykładowca:
dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

Firma:
Kessel – Zbigniew Sochacki,
Elplast +- Bartłomiej Filiczak
Złote Runo , VAG, Grundfos

13

16.04.2019

(wtorek) NOT Katowice

Godz.9.00- 15.00

Kurs szkoleniowy na uprawnienia energetyczne Grupy 2 na stanowiskach eksploatacji „E” i dozoru „D” urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło.

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia energetyczne Grupy 2 na stanowiskach eksploatacji „E” i dozoru „D” urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło.

Szkolenie obejmuje m. in. wiadomości z następującego zakresu:
- budowy, działania, eksploatacji i obsługi urządzeń, instalacji i sieci
- prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
- zasad racjonalnej gospodarki energetycznej
- prawa energetycznego

Po kursie szkoleniowym, uczestnicy mogą bezpośrednio przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego. W tym celu należy wypełnić wniosek (do pobrania z naszej strony internetowej www.pzits.com.pl.), dokonać opłaty za egzamin (koszt egzaminu stanowi 10% najniższego krajowego wynagrodzenia brutto w danym roku i wynosi 225 zł w 2019 roku) i pozytywnie zdać sprawdzenie kwalifikacji. Komisja Kwalifikacyjna działająca przy Polskim Zrzeszeniu Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Katowicach wydaje uprawnienia terminowe, których ważność trwa 5 lat lub bezterminowe dla osób spełniających warunki bezterminowości zgodnie z Prawem Energetycznym.

Ważne dla uczestników szkolenia!
- Powinni być pełnoletni, tj. ukończone 18 lat i posiadać wykształcenie minimum
podstawowe
- Nie jest wymagane posiadanie wykształcenia kierunkowego,
- Otrzymują obszerny materiał szkoleniowy liczący 70 stron,
- Obniżony koszt szkolenia,
- Dokładamy wszelkich starań, aby wszyscy uczestnicy szkolenia z sukcesem zdali
egzamin kwalifikacyjny.
- Uczestnicy, którzy mimo naszych zabiegów nie zdadzą egzaminu, będą mogli starać
się o zwrot kosztów szkolenia.

Do kogo jest kierowany kurs szkoleniowy?
Do wszystkich osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym lub sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, którzy spełniają wymagania kwalifikacyjne zgodnie z Prawem Energetycznym. Szczególnie dotyczy to instalatorów, serwisantów, monterów, operatorów, osób kontrolujących oraz pracowników z sektora energetycznego
(tzw. „małej” i „dużej” energetyki) na stanowiskach eksploatacji lub dozoru.

Obniżony koszt szkolenia przygotowującego do egzaminu
Koszt szkoleń przygotowujących do egzaminu kwalifikacyjnego wynosi 200 zł/osobę. Natomiast w ramach szkoleń seminaryjnych koszt obniżono do wysokości udziału tj.
• dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – 30,00 zł/ osobę,
• dla członków PZITS i studentów – 50,00 zł/ osobę,
• dla pozostałych uczestników (nie zrzeszonych) – 120,00 zł/ osobę.

Wykładowca:
Jan Strzoda, Michał Janota

Firmy:
VEXVE, NAVAL - Stefan Dembicki

14

06-07.05.2019
(poniedziałek-wtorek)
NOT Katowice
Godz. 9.00- 16.00

 

Revit – MEP instalacje – szkolenie zaawansowane

Organizacja pracy w pracowni instalacyjnej
Praca nad przykładowym projektem
Tworzenie i użycie parametrycznych bibliotek
Modele energetyczne
Wykorzystanie danych z pomiarów inwentaryzacyjnych
Programowanie wizualne -DYNAMO

Wykładowca:
Licencjonowani trenerzy firmy CADSOFT

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

15

14.05.2019

(wtorek) NOT Katowice

Godz.9.00–15.00

Kurs szkoleniowy na uprawnienia energetyczne Grupy 3 na stanowiskach eksploatacji „E” i dozoru „D” urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia energetyczne Grupy 3 na stanowiskach eksploatacji „E” i dozoru „D” urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.

Szkolenie obejmuje m. in. wiadomości  z następującego zakresu:

- budowy, działania, eksploatacji i obsługi urządzeń, instalacji i sieci

- prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

- zasad racjonalnej gospodarki energetycznej

- prawa energetycznego

Po kursie szkoleniowym, uczestnicy mogą bezpośrednio przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego. W tym celu należy wypełnić wniosek (do pobrania z naszej strony internetowej www.pzits.com.pl.), dokonać opłaty za egzamin (koszt egzaminu stanowi 10% najniższego krajowego wynagrodzenia brutto w danym roku i wynosi 225 zł w 2019 roku) i pozytywnie zdać sprawdzenie kwalifikacji. Komisja Kwalifikacyjna działająca przy Polskim Zrzeszeniu Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Katowicach wydaje uprawnienia terminowe, których ważność trwa 5 lat lub bezterminowe dla osób spełniających warunki bezterminowości zgodnie z Prawem Energetycznym.

Ważne dla uczestników szkolenia!

- Powinni być pełnoletni, tj. ukończone 18 lat i posiadać wykształcenie minimum podstawowe

- Nie jest wymagane posiadanie wykształcenia kierunkowego,

- Otrzymują obszerny materiał szkoleniowy liczący 62 strony,

- Obniżony koszt szkolenia,

- Dokładamy wszelkich starań, aby wszyscy uczestnicy szkolenia z sukcesem zdali egzamin
  kwalifikacyjny.

- Uczestnicy, którzy mimo naszych zabiegów nie zdadzą egzaminu, będą mogli starać się o zwrot   kosztów szkolenia.    

Do kogo jest kierowany kurs szkoleniowy?

Do wszystkich osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu
i kontrolno-pomiarowym lub sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, którzy spełniają wymagania kwalifikacyjne zgodnie z Prawem Energetycznym. Szczególnie dotyczy to instalatorów, serwisantów, monterów, operatorów, osób kontrolujących oraz pracowników z sektora energetycznego (tzw. „małej” i „dużej” energetyki) na stanowiskach eksploatacji lub dozoru. 

Obniżony koszt szkolenia przygotowującego do egzaminu

Koszt szkoleń przygotowujących do egzaminu kwalifikacyjnego wynosi 200 zł/osobę.
Natomiast w ramach szkoleń seminaryjnych koszt obniżono do wysokości udziału tj.

• dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – 30,00 zł/ osobę,

• dla członków PZITS i studentów – 50,00 zł/ osobę,

• dla pozostałych uczestników (nie zrzeszonych) – 120,00 zł/ osobę. 

Wykładowca:

Jan Strzoda, Michał Janota

16

16.05.2019

(czwartek) NOT Katowice

 Godz. 10.00- 15.00

Modernizacja pompowni wodociągowych i ściekowych. Uderzenia hydauliczne, metody ich likwidacji.

Wykładowca:
dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

Firmy:
Kessel – Zbigniew Sochacki,
Elplast + - Bartłomiej Filiczak

17

17.05.2019

(piątek) NOT Katowice

Godz. 9.00- 16.00

 

Prawo wodne – zmiana decyzji pozwolenia wodnoprawnego przy zmianie parametrów sieci, wylotów do rowów itp.
Prawo wodne a ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.

1. Prawo wodne – zakres i cel regulacji
2. Zgody wodnoprawne w świetle nowego prawa wodnego
3. Prawo wodne w inwestycjach liniowych

Wykładowca:
Joanna Karda - WERONA Sp. z o.o. Pracownia Ochrony Środowiska

18

23.05.2019

(czwartek) NOT Katowice

Godz. 9.00- 16.00

Ogólna charakterystyka kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych – instalacje wewnętrzne.


Szczegółowe omówienie kontroli systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz oceną instalacji pod względem wymagań technicznych, komfortu cieplnego i sezonowej sprawności całkowitej.

Obszerny materiał szkoleniowy liczący 93 str.

1. Rodzaje kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych
1.1 Kontrole wynikające z Prawa Budowlanego i przepisów techniczno-budowlanych
1.2 Kontrole wynikające z przepisów przeciwpożarowych
1.3 Kontrole wynikające z przepisów o dozorze technicznym
1.4 Kontrole wynikające z ustawy o charakterystyce energetycznej budynków
1.5 Kontrole wynikające z innych przepisów, w szczególności Prawa Pracy, BHP i przepisów
sanitarnych
2. Wyłączenia obowiązku kontroli obiektów budowlanych
3. Uprawnione osoby do wykonania kontroli
3.1 Rodzaj uprawnień
3.2 Wymagane kwalifikacje osób przeprowadzających kontrole
3.3 Stanowisko GUNB w zakresie uprawnień przeprowadzającego kontrole
4. Obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektu budowlanego
5. Odpowiedzialność osób wykonujących kontrole
6. Dokumentowanie przeprowadzonych kontroli
7. Kontrola instalacji centralnego ogrzewania realizowana w ramach kontroli okresowej
7.1 Odniesienie prawne
7.2 Tradycyjne schematy centralnego ogrzewania i ich wady
7.3 Unowocześnione schematy centralnego ogrzewania i ich właściwości
7.4 Podstawowe wymagania stawiane instalacjom ogrzewczym
7.5 Zakres kontroli instalacji centralnego ogrzewania
8. Ustawa o charakterystyce energetycznej w zakresie kontroli systemu ogrzewania
9. Protokół z kontroli systemu ogrzewania
10. Kontrola kotłów i systemu ogrzewania - obliczenie sprawności
10.1 Metoda bezpośrednia
10.2 Metoda wskaźnikowa
10.3 Metoda pośrednia wg PN-EN 15378
11. System ogrzewania – kryteria oceny
11.1 Ocena na podstawie spełnienia obowiązujących wymagań technicznych
11.2 Ocena na podstawie zachowania komfortu cieplnego
11.3 Ocena na podstawie sezonowej sprawności całkowitej

Wykładowca:
Michał Janota

Firmy:
DANFOSS Polska – Wojciech Kwaśniewski

Warsztaty przygotowujące instalatorów do przeprowadzenia okresowej, kompleksowej kontroli systemu ogrzewania w budynku

19


27.05.2019
(wtorek)
NOT Katowice
Godz. 10.00- 15.00

Techniczne możliwości pozyskania wody i odzysku ciepła w instalacjach wod kan


1. Struktura zużycie wody w gospodarstwach domowych i obiektach biurowych
2. Sposoby pozyskania i zabezpieczenia wody deszczowej z dachu
3. Rozwiązania techniczne wykorzystania wody deszczowej w budynkach
4. Możliwości techniczne odzyskania ciepła w instalacjach w różnych obiektach
5. Rozwiązania techniczne odzysku ciepła i wody ze ścieków szarych

Wykładowca:
dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

Firma:
Elplast +-Bartłomiej Filiczak
MENERGA ,MALL, KOMPLEKS

 20

30.05.2019
(czwartek)
NOT Katowice
Godz.15.00- 18.00

WARSZTATY PROJEKTOWE –cz. II
„Szkolenia praktyczne z wykorzystaniem programu do doboru separatorów tłuszczu oraz przepompowni ścieków. –program Smart Select”

Wykładowca: Zbigniew Sochacki, KESSEL

 

KOSZT SZKOLEŃ

 • dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – 30,00 zł/ osobę,
 • dla członków PZITS i studentów – 50,00 zł/ osobę,
 • dla pozostałych uczestników (nie zrzeszonych) – 120,00 zł/ osobę.

Dodatkowo w przypadku uczestnictwa, w co najmniej pięciu szkoleniach udzielany jest rabat w wysokości 10%.

KURS NORMA

 •  kurs kosztorysowania I stopnia – 960,00 zł/ osobę,
 •  dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – 880,00 zł/ osobę,
 •  kurs kosztorysowania II stopnia – 700,00 zł/ osobę
 •  dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – 620,00 zł/ osobę,

W przypadku uczestnictwa w I i II stopniu Kursu kosztorysowania NORMA - udzielany jest rabat w wysokości 10%.

KURS AutoCAD

 • kurs AutoCAD, AutoCAD LT- podstawy  – 960,00 zł/ osobę,
 • kurs REWIT MEP - I etap – 960,00 zł/ osobę,
 • kurs REWIT MEP -II etap - 960,00 zł/osobę
 • dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odpowiednio – zgodnie z zasadami dofinansowania szkoleń ŚlOIIB 
  W przypadku uczestnictwa w całości kursu - udzielany jest rabat w wysokości 10%.

CENA OBEJMUJE

 • obszerne pisemne materiały seminaryjne
 • certyfikaty ukończenia szkolenia,

poczęstunek w czasie przerw kawowych i obiadowych.

 WARUNKI UCZESTNICTWA I INFORMACJE O SZKOLENIACH

Nadesłanie faksem: 32/ 256-35-32, pocztą na  adres  PZITS O/Katowice, 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, lub pocztą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie do 7 dni przed każdym z  planowanych szkoleń,  wypełnionej karty zgłoszenia, z zaznaczeniem wybranego tematu (Nr szkolenia i data) oraz wniesienie opłaty z dopiskiem  SEMINARIUM  PZITS  – Nr szkolenia  na rachunek:

            

 ING Bank Śląski w Katowicach Nr 98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

 

Informacje dostępne poprzez kontakt z sekretariatem PZITS O/Katowice, 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, tel/fax: 32/ 256-35-32   w dni robocze od godz. 13:00 - 16:00 oraz  na stronie internetowej www.: pzits.com.pl

 

 

 

Wspierają nas:

       KELVIN    METALPLAST    KARPIN    KESSEL    ELPLAST+    UNIWERSAL   TRANS QUADRO

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
27
28
29
30

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

169440
DzisiajDzisiaj1312
WczorajWczoraj1894
W tym tygodniuW tym tygodniu5104
W tym miesiącuW tym miesiącu43720
WszystkichWszystkich1694402

NEWSLETTER

 

Chcesz na bieżąco otrzymywać
najnowsze informacje?

Zapisz się do naszego
NEWSLETTERA

MAPA 
mapa

KONTAKT

tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32

Oddział Katowice
ul. Podgórna 4
40-026 Katowice