logo 2021          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


ormularz zgłoszeniowy do szkoleń seminaryjnych

 

PLAN SZKOLEŃ SEMINARYJNYCH POLSKIEGO ZRZESZENIA

INŻYNIERÓW  I TECHNIKÓW  SANITARNYCH

ODDZIAŁ W KATOWICACH

W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Numer szkol.

Termin

Miejsce szkolenia

Temat

 Wykładowca

  
1.

17.01.2022

Godz.11.00- 14.00


on-line

Analiza kosztów realizacji kanalizacji na terenach wiejskich. Porównanie kosztów wykonania metodą bezwykopową i tradycyjną.
1. Co wpływa na ostateczny koszt wykonania kanalizacji.
2. Omówienie najczęściej stosowanych technologii bezwykopowych i ich zastosowania na terenach wiejskich.
3. Czy technika wykopowa ma zalety, które warto wziąć pod uwagę?
4. Jakie czynniki decydują o ostatecznym wyborze metody wykonania.


Wykładowca:
Florian Piechurski - Wydział Inż. Środ. i Energetyki Politechnika Śląska
PERFORATOR – Piekary Śląskie

2.

 31.01.2022

Godz.11.00-14.00

szkolenie on-line

Nowe rozwiązania dla renowacji studni oraz kanalizacji, z uwzględnieniem dużych średnic. System DURA.

Wykładowca:
Florian Piechurski - Wydział Inż. Środ. i Energetyki Politechnika Śląska,

Steinzung- Keramo – Piotr Kosz
Amiblu – Adam Wojtala

3.


07.02.2022


Godz. 11.00-14.00

on-line 

 

Obliczenia hydrauliczne instalacji wentylacyjnych, oddymianie przewodowe

Wykładowca:
Barbara Przybycin, Wojciech Kroworz

4.

09.02.2022

Godz. 11.00-14.00

szkolenie

on-line

Zasady doboru oraz przegląd produktowy mieszadeł i napowietrzania dla oczyszczalni ścieków.
1. Przegląd produktów do mieszania i napowietrzania.
2. Zakres zastosowań
3. Co i dla czego jest potrzebne do prawidłowego doboru systemów napowietrzania i mieszania.
4. Aplikacje doborowe

Wykładowca:
Paweł Jasiński, Jolanta Gryszkiewicz- GRUNDFOS

5.

 11.02.2022

 Godz.11.00-14.00

Odwołane

Zastosowanie programów obliczeniowych do doboru rur tworzywowych oraz obliczenia: bloków oporowych, przewodów pod kątem statystyczno-wytrzymałościowym, rur przewiertowych, zbiorników retencyjnych:

Wykładowca:
Amiblu - Adam Wojtala 
Prezentacja programu obliczeniowego firmy AMIBLU

 

Szkolenie przesunięte na sesję jesienną.

 6.

28.02.2022

Godz. 11.00-14.00

system on-line 

1. Poprawa jakości powietrza. Wentylacja w domach spółdzielczych poddanych termomodernizacji.

 • Program poprawy jakości powietrza i efektywności energetycznej.
 • Kompleksowe rozwiązania termomodernizacyjne w oparciu o wentylację dla starych budynków wielorodzinnych i placówek edukacyjnych.
 • Poprawa warunków życia w mieszkaniach
  oraz większe bezpieczeństwo energetyczne.

2. „Czy już wszystko wiesz o modernizacji?”

 • Dlaczego warto wymienić głowice termostatyczne zamontowane 15 i więcej lat temu – przykłady i referencje.
 • Regulacja instalacji centralnego ogrzewania. Co to właściwie znaczy?
 • Modernizacja instalacji ciepłej wody – prosty sposób na poprawę efektywności energetycznej budynku.

Wykładowca:

1. FRAPOL - Bartosz Pawela

2.  DANFOSS - Grzegorz Gładys

 7.

07.03.2022

godz.10.00 - 15.00
stacjonarnie

Katowice

ul.Podgórna 4

Prawo budowlane 2022– co zmieniło się od stycznia 2022 roku w przepisach

Wykładowca:
Adam Wolny - wieloletni Kierownik Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

SZKOLENIE PEŁNOPŁATNE DLA CZŁONKÓW ŚlOIIB

8. 

  10.03.2022

 godz.11.00- 15.00


szkolenie on-line

Rozwiązania projektowe sieci i instalacji wewnętrznych pod kątem zgodności z przepisami ppoż.
Hydranty i instalacja tryskaczowa.
Techniczna ochrona przeciwpożarowa. Uzgodnienie projektu budowlanego.
Uprawnienia organów Państwowej Straży Pożarnej.
Obliczenia hydrauliczne instalacji hydrantowej.


Wykładowcy:
st. bryg. w st. spocz. Kamil Kwosek
dr inż.Florian Piechurski
Bartosz Tywonek - WILO

 9.

14.03.2022
Godz. 11.00- 14.00

system 
on-line

Projektowanie sieci i instalacji hydrantowych z możliwością wykorzystania wody deszczowej

Wykładowca:
dr inż. Florian Piechurski
WILO - Bartosz Tywonek

 

 10.

17.03.2022

godz. 11.00-14.00

szkolenie przeniesione na 8 czerwca

Projektowanie systemów rur podwójnych. Warunki techniczne.

Wykładowca:
Radpol – Hanna Bindarowska

11.

22.03.2022

godz.11.00-14.00

Szkolenie techniczne - Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – omówienie aktualnych zmian ze szczególnym uwzględnieniem branży sanitarnej.

Wykładowca:
Marek Płuciennik

SZKOLENIE PRZENIESIONE NA SESJĘ JESIENNĄ

12.

25.03.2022

godz.11.00 - 14.00

system on-line

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w systemach ogrzewczych budynków jednorodzinnych -

Wykładowca:
Aleksandra Specjał, Piotr Lubina

SZKOLENIE PRZENIESIONE NA SESJĘ JESIENNĄ

13. 30.03.2022

godz.11.00 - 14.00
system on line

Rozwiązania VRF oraz pomp ciepła w budynkach komercyjnych oraz wielorodzinnych.
Dedykowane rozwiązania układów chłodzenia i ogrzewania, jak i systemów realizujących obie funkcje równocześnie.

Wykładowca:
Mateusz Prus – Mitsubishi Electric

14.

08.04.2022

godz.11.00 - 15.00

system on-line

Wspomaganie projektowania - profil koordynator jako program wspomagający projektowanie sieci. Warsztaty.

Wykładowca:
Paweł Grajper

15.

25.04.2022

Godz.11.00 - 14.00

on-line

Masowe pomiary na stacjach gazowych

- Dlaczego pomiar masowy strumienia gazu
- Przykłady zastosowań pomiaru masowego w stacjach gazu ziemnego w Polsce
- Zasada działania gazomierza masowego Coriolisa
- Typy i modele gazomierzy masowych MicroMotion - Emerson
- Zastosowania do pomiaru technologicznego
- Zastosowania do pomiaru rozliczeniowego MID

Wykładowca:
Henryk Kurek - Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG - Oddział Katowice,
Mirosław Ambroziewicz -Emerpol Sp. z o.o.

16.

28.04.2022
Godz. 11.00- 14.00
On-line

Ocena oddziaływania na środowisko na etapie prac projektowych


Wykładowca:
Agnieszka Kozyra
SZKOLENIE ODWOŁANE

17.

04 -05.05.2022
Godz. 2 x 8
On-line


AutoCad – Rewit-Mep – projektowanie sieci i instalacji sanitarnych

Wykładowca:

ARCANCE-SYSTEMS – Bożena Falana

SZKOLENIE ODWOŁANE

18.

09.05.2022
Godz. 11.00- 14.00
On-line

Nowoczesne rozwiązania odprowadzenia i zagospodarowania wód opadowych w aglomeracji miejskiej. Jak retencjonować wody opadowe.–

- Jak zapewnić bezpieczeństwo systemów zagospodarowania wody deszczowej?
- Europejski Zielony Ład (EZŁ)odpowiedzią na kryzys klimatyczny
- Systemy zagospodarowania wody deszczowej PE Uponor na podstawie zrealizowanych inwestycji
- Jakość materiału gwarancją bezpieczeństwa pracy układu retencyjnego
- Europejski Zielony Ład (EZŁ)odpowiedzią na kryzys klimatyczny

-Dachy zielone z wpustami HL w połączeniu z coraz bardziej znaczącą kwestią retencji wody, czyli więcej zieleni w otoczeniu oraz mniej przeciążona kanalizacja.

Wykładowca:
Florian Piechurski, Marcin Biziorek, Joanna Szafron, Adam Mainka
NAVOTECH, Uponor, HL

19.

10.05.2022
Godz. 11.00- 14.00
On-line

Odwołane

Wpływ rozwiązań systemów wyposażenia technicznego budynków na wskaźnik EP -

Wykładowca:
Aleksandra Specjał

Firma: Viessmann

Szkolenie przesunięte na sesję jesienną.

20.

16 - 18.05.2022
Godz. 3 x 8 
On-line

Kurs kosztorysowania – NORMA – szkolenie w zakresie podstawowym
Podstawy kosztorysowania
• cel, przeznaczenie, typy kosztorysów w tym przepisy dot. kosztorysów inwestorskich,
• forma i zawartość dokumentacji kosztorysowej,
• metody kalkulacji cen kosztorysowych: metoda uproszczona, metoda szczegółowa,
• koszty bezpośrednie oraz pośrednie ujmowane w kalkulacjach kosztorysowych,
• podstawowe definicje: nakład, norma, koszty bezpośrednie, narzuty, roboty proste,
scalone, podstawowe, analiza indywidualna, metody interpolacji oraz ekstrapolacji,
• podstawy normatywne: wykaz katalogów nakładów rzeczowych, budowa katalogu,
• źródła cen robót, RMS – przykłady baz na różnych poziomach agregacji ceny.
Obsługa programu
1. Prezentacja wersji programów NORMA: PRO a EXPERT i Standard 2.
2. Warunki licencji, aktualizacja programu, bazy KNR, cenników RMS itp.
3. Przygotowanie programu – ustawienia domyślne użytkownika.
4. Opcje programu a kosztorysu, zarządzanie widokami, omówienie narzędzi oraz menu.
5. Spersonalizowanie bazy katalogów (KNR i innych) pod potrzeby użytkownika.
6. Wyszukiwanie i wprowadzanie pozycji kosztorysowych tj.:
• pozycje typowe - katalogowe,
• edycja pozycji katalogowych oraz jej nakładów RMS oraz zastosowanie analizy
indywidualnej,
• pozycje nie katalogowe: kalkulacja własna, pozycje uproszczone i szczegółowe,
7. Wycena nakładów wg cen własnych.
8. Importy cenników nakładów RMS oraz cenników robót.
9. Wycena nakładów w oparciu o cennik RMS (Intercenbud i Sekocenbud).
10. Aktualizacja cen wg aktualnych cenników RMS lub/oraz robót.
11. Narzuty: edycja, dodawanie, usuwanie, narzuty procentowe, wartościowe.
12. Wydruki zestawy, szablon oraz przygotowanie danych do wydruku.
Wykładowca:
Małgorzata Siemienowicz Książek - Partner Soft

21.

23.05.2022
Godz. 11.00- 14.00
On-line

Inwestycje liniowe. Budowa a BDO. Kwalifikacja odpadów, sprawozdania. Utylizacja
Gospodarka odpadami

Wykładowca:
Agnieszka Kozera

SZKOLENIE ODWOŁANE

14A

27.05.2022
Godz. 10.00- 15.00
On-line

Wspomaganie projektowania - profil koordynator jako program wspomagający projektowanie sieci. Warsztaty.

Wykładowca:
Paweł Grajper

22.

30.05.2022
Godz. 11.00- 14.00
On-line

Projektowanie obiektów liniowych na obszarze objętym szkodami górniczymi:
- dobór materiałów
- wymagane procedury
- stosowane zabezpieczenia
- dobór kompensacji


Wykładowca:
Paweł Grajper – Politechnika Śląska

Elplastplus, Amiblu

23.

01.06.2022

Godz.11.00 - 14.00 

"Wentylacja klatek schodowych".
1. Zasady projektowania systemów oddymiania grawitacyjnego, napowietrzania mechanicznego oraz różnicowania ciśnień

2. Wpływ wiatru na budynek oraz na działanie powyższych systemów.

Wykładowca

Barbara Przybycin
Małgorzata Król

10.

08.06.2022

Godz.11.00 - 14.00

On-line

Projektowanie systemów rur podwójnych. Warunki techniczne.

Wykładowca:

Hanna Bindarowska - RADPOL

     

 

UWAGA: uzupełnienia tematyki i aktualizacje danych firm współorganizujących szkolenia umieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej PZITS Katowice www.pzits.com.pl

W ZALEŻNOŚCI OD AKTUALNYCH PRZEPISÓW SANITARNYCH, MOŻLIWA JEST ZMIANA TRYBU PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ.

KOSZT SZKOLEŃ ON-LINE

 • dla członków ŚlOIIB – bezpłatne,
  • dla członków PZITS i studentów – 50,00 zł/ osobę,
  • dla pozostałych uczestników – 100,00 zł/ osobę.

KOSZT SZKOLEŃ STACJONARNYCH

 • dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – 50,00 zł/ osobę,
 • dla członków PZITS i studentów – 70,00 zł/ osobę,
 • dla pozostałych uczestników (nie zrzeszonych) – 150,00 zł/ osobę.
 • Prawo budowlane dla członków ŚlOIIB - pełnopłatne - 150,00 zł/ osobę

KURS NORMA

 •  kurs kosztorysowania I stopnia – 1100,00 zł/ osobę,
 •  kurs Rewit-Mep - Autocad        - 1100,00 zł/osobę
 •  warsztaty z Profil Koordynatora  - 150,00 zł/osobę
 •  dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – wg regulaminu ŚlOIIB

CENA OBEJMUJE

 • obszerne pisemne materiały seminaryjne
 • certyfikaty ukończenia szkolenia,

 

 WARUNKI UCZESTNICTWA I INFORMACJE O SZKOLENIACH

Nadesłanie faksem: 32/ 256-35-32, pocztą na  adres  PZITS O/Katowice, 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, lub pocztą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie do 2 dni przed każdym z  planowanych szkoleń,  wypełnionej karty zgłoszenia, z zaznaczeniem wybranego tematu (Nr szkolenia i data) oraz wniesienie opłaty z dopiskiem  SEMINARIUM  PZITS  – Nr szkolenia  na rachunek:

            

 ING Bank Śląski w Katowicach Nr 98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

 

Informacje dostępne poprzez kontakt z sekretariatem PZITS O/Katowice, 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, tel/fax: 32/ 256-35-32   w dni robocze od godz. 13:00 - 16:00 oraz  na stronie internetowej www.: pzits.com.pl

 

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
19
20
21
23
24
25
26
28
29
31

Wspierają nas:

       KELVIN  METALPLAST    KAPRIN   AMIBLU  GRUNDFOS  KESSEL    ELPLAST+   UNIWERSAL   RADPOL   

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

221136
DzisiajDzisiaj620
WczorajWczoraj738
W tym tygodniuW tym tygodniu1358
W tym miesiącuW tym miesiącu11478
WszystkichWszystkich2211363