logo 2021          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


Formularz zgłoszeniowy do szkoleń seminaryjnych

 

PLAN SZKOLEŃ SEMINARYJNYCH POLSKIEGO ZRZESZENIA

INŻYNIERÓW  I TECHNIKÓW  SANITARNYCH

ODDZIAŁ W KATOWICACH

W II PÓŁROCZU 2021 ROKU

Numer szkol.

Termin

Miejsce szkolenia

Temat

 Wykładowca

  
1.

28.09.2020
(wtorek)


Godz.10.00- 14.00

szkolenie
stacjonarne
bezpłatne

Katowice, ul. Porcelanowa 23

„ Kompletne aplikacje pompowe dla wody”
w tym :

- dobór pomp głębinowych na podstawie programu GPC i wytycznych firmy Grundfos,
- dobór układów podnoszenia ciśnienia dla potrzeb p-poż i bytowych,
- dobór układów sterowniczych,
- demonstracja pracującej instalacji pompowej zamontowanej w biurze oraz omówienie zasad działania pomp i układów sterowniczych warz z monitoringiem.

 

Wykładowca: Jolanta Gryszkiewicz

2.

 12.10.2021
(wtorek)

Godz.11.00-14.00

szkolenie on-line

Analiza kosztów realizacji kanalizacji na terenach wiejskich. Porównanie kosztów wykonania metodą bezwykopową i tradycyjną 

1. Co wpływa na ostateczny koszt wykonania kanalizacji.
2. Omówienie najczęściej stosowanych technologii bezwykopowych i ich zastosowania na terenach wiejskich.
3. Czy technika wykopowa ma zalety, które warto wziąć pod uwagę?
4. Jakie czynniki decydują o ostatecznym wyborze metody wykonania.

Wykładowca:

Florian Piechurski - Wydział Inż.Środ.i Energetyki Politechnika Śląska

szkolenie przeniesione na sesję wiosenną 2022

3.


18.10.2021
(poniedziałek)

Godz. 10.00-14.00 

Bezwykopowe metody stosowane  do budowy, naprawy i renowacja dla kanalizacji, z uwzględnieniem dużych średnic.

1. Jakie czynniki decydują o zastosowaniu metod bezwykopowych
2. Najczęściej stosowane metody.
3. Zalety i wady
4. Co nowego oferują producenci?

Wykładowca:

Florian Piechurski -Wydział Inż.Środ.i Energetyki Politechnika Śląska
Piotr Kosz- Keramo
Adam Wojtala - Amiblu

szkolenie przeniesione na sesję wiosenną 2022

4.

 

 

26.10.2021
(wtorek)

Godz. 11.00-14.00

szkolenie

on-line

Kontrola instalacji wewnętrznych wg wymagań Prawa budowlanego, w zakresie wentylacji i klimatyzacji.
 

-uprawnienia
-wymagania
-zakres kontroli
-podstawa prawna

 Wykładowca: Zbigniew Trzeciakiewicz, 

 

5.

 28.10.2021

(CZWARTEK)

 Godz.11.00-15.00

system on-line

„Budowa, charakterystyka, wymagania i zasady projektowania systemów rur preizolowanych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów”

I Krótka prezentacja produktów RADPOL
II Wybrane zagadnienia z projektowania sieci ciepłowniczych z rur preizolowanych
1. Wykaz Norm
2. Klasy projektów
3. Naprężenia i siły działające na rurociąg zakopany w ziemi
4. Dopuszczalne naprężenia osiowe w rurociągach preizolowanych
5. Maksymalne długości instalacyjne
6. Metody układania rurociągów
- kompensacja naturalna
- kompensacja kompensatorami mieszkowymi
- podgrzew wstępnym
- naciąg wstępnym
7. Obliczenia sieci komputerowym programem wytrzymałościowym
III Praktyczne zastosowania różnych rozwiązań w sieci preizolowanej
8. Kompensacja nietypowa (różne kąty załamania sieci)
9. Lokalizacja odgałęzień w sieci preizolowanej
10. Lokalizacja zwężek
11. Rury ochronne w sieci preizolowanej -wpływ na naprężenia osiowe
12. Preizolowane kompensatory wielorazowe
13. Połączenia sieci kanałowej z siecią preizolowaną –przykłady
IV Dokumentacja techniczna


Wykładowca:
Hanna Bindarowska- kierownik biura projektowego Radpol

 6.

29.10.2021
(piątek)

Godz. 11.00-14.00

system on-line 

Nowatorskie połączenia rurociągów polietylenowych.

1. Technologie uszczelnień, materiały uszczelniające i taśmy WRAP do usuwania
nieszczelności na czynnych sieciach gazowych i wodociągowych.
2. Praktyczne i ekonomiczne zalety stosowania połączeń kołnierzowych typu SF
w instalacjach wodociągowych.
3. Połączenia mechaniczne typu GRIP jako alternatywna metoda łączenia wodociągów
4. Korzyści płynące ze stosowania polietylenowych kształtek personalizowanych.
5. Połączenia PE/ Stal produkowane metodą wtryskową jako gwarancja bezpieczeństwa
sieci gazowych
6. Polietylenowe odwadniacze wodociągów jako alternatywa dla odwadniaczy stalowych

Wykładowca:

Henryk Kurek,
Krzysztof Cichos - Willi

 7. 05.11.2021
(piątek)
godz.11.00 - 14.00
system on-line

Stan techniczny sieci wodociągowej a wymagania nowej Dyrektywy Wodnej.

• Nowa Dyrektywa Wodna:
  o geneza i założenia;
  o implementacja na krajowy system legislacyjny;
  o Plany Bezpieczeństwa Wodnego – wymagania;
• Stan techniczny sieci wodociągowej:
  o awaryjność sieci:
      rodzaje i przyczyny awarii;
      wskaźniki określające wpływ awarii na niezawodność dostawy wody;
      wybrane sposoby ograniczanie liczby awarii.
 o straty wody:
      rodzaje strat,
      straty związane z występowaniem awarii,
      obliczanie strat zgodnie z Dyrektywą Wodną.
• Problemy związane z ograniczaniem liczby awarii oraz strat wody.

Wykładowca:
Anita Zakrzewska - Wydział Inż.Środ.i Energetyki Politechnika Śląska

8. 

 08 - 10.11.2021

3 dni x 8 godz.


szkolenie on-line

Kurs kosztorysowania – NORMA - szkolenie w zakresie podstawowym

Podstawy kosztorysowania
• cel, przeznaczenie, typy kosztorysów w tym przepisy dot. kosztorysów inwestorskich,
• forma i zawartość dokumentacji kosztorysowej,
• metody kalkulacji cen kosztorysowych: metoda uproszczona, metoda szczegółowa,
• koszty bezpośrednie oraz pośrednie ujmowane w kalkulacjach kosztorysowych,
• podstawowe definicje: nakład, norma, koszty bezpośrednie, narzuty, roboty proste,
scalone, podstawowe, analiza indywidualna, metody interpolacji oraz ekstrapolacji,
• podstawy normatywne: wykaz katalogów nakładów rzeczowych, budowa katalogu,
• źródła cen robót, RMS – przykłady baz na różnych poziomach agregacji ceny.
Obsługa programu
1. Prezentacja wersji programów NORMA: PRO a EXPERT i Standard 
2. Warunki licencji, aktualizacja programu, bazy KNR, cenników RMS itp.
3. Przygotowanie programu – ustawienia domyślne użytkownika.
4. Opcje programu a kosztorysu, zarządzanie widokami, omówienie narzędzi oraz menu.
5. Spersonalizowanie bazy katalogów (KNR i innych) pod potrzeby użytkownika.
6. Wyszukiwanie i wprowadzanie pozycji kosztorysowych tj.:
• pozycje typowe - katalogowe,
• edycja pozycji katalogowych oraz jej nakładów RMS oraz zastosowanie analizy
indywidualnej,
• pozycje nie katalogowe: kalkulacja własna, pozycje uproszczone i szczegółowe,
7. Wycena nakładów wg cen własnych.
8. Importy cenników nakładów RMS oraz cenników robót.
9. Wycena nakładów w oparciu o cennik RMS (Intercenbud i Sekocenbud).
10. Aktualizacja cen wg aktualnych cenników RMS lub/oraz robót.
11. Narzuty: edycja, dodawanie, usuwanie, narzuty procentowe, wartościowe.
12. Wydruki zestawy, szablon oraz przygotowanie danych do wydruku.

Ćwiczenia uwzględniają przykłady dotyczące między innymi instalacji sanitarnych.

Wykładowca:

Małgorzata Siemienowicz-Książek - Partner Soft

 9.

 15.11.2021
Godz. 11.00- 14.00

system 
on-line

Bezwykopowe metody stosowane do budowy, naprawy i renowacja dla wodociągów, z uwzględnieniem dużych średnic.

 1. Budowa, naprawa i renowacja sieci wodciągowych – omówienie trudności realizacyjnych

 2. Specyfika sieci wodociągowych o dużych średnicach

 3. Zastosowane metody, przykłady rozwiązań.

 4. Cechy materiałowe PE, jak ustrzec się złej jakości materiałów.

 5. Specyfika sieci wodociągowych o dużych średnicach.

 6. Przykładowe inwestycje dotyczące budowy magistral wodociągowych i renowacji układów ciśnieniowych.

Wykładowca:

Florian Piechurski - Wydział Inż.Środ.i Energetyki Politechnika Śląska

Jacek Roman - Elplast+

Joanna Szafron - UPONOR INFRA

 10.

22.11.2021

(poniedziałek)

godz. 10.00-14.00

szkolenie stacjonarne

 

Prawo budowlane 2021– zmiany wprowadzone kolejnymi nowelizacjami.

Wykładowca:
Adam Wolny wieloletni Kierownik Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

SZKOLENIE PEŁNOPŁATNE DLA CZŁONKÓW ŚlOIIB

11

23.11.2021

zmiana terminu

06.12.2021

(poniedziałek)

godz.11.00-14.00

system on-line

Samochody elektryczne a bezpieczeństwo pożarowe garaży.

Wykładowca:
Małgorzata Król - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska
Barbara Przybycin- AERECO

12.

26.11.2021

(piątek)

godz.11.00 - 14.00

system on-line

Wyposażenie, uzbrojenie w instalacjach kanalizacji sanitarnych i deszczowych.

1. Wymagania w stosunku do instalacji wewnętrznych
2. Najtrudniejsze problemy do rozwiązania na etapie projektowym
3. Uzbrojenie na instalacjach kanalizacji sanitarnej
4. Uzbrojenie na instalacjach kanalizacji deszczowej

 Wykładowca:

Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

Marcin Biziorek - Doradca techniczno - projektowy 
HL Hutterer - Lechner GmbH

13. 03.12.2021
(piątek)
godz.11.00 - 14.00
system on line

Metody i urządzenia dedykowane do pomiaru objętości ścieków zgodnie z zapisami Prawa wodnego.
1. Brak uregulowań prawnych
2. Specyfika pomiaru w kanałach grawitacyjnych
3. Koszty montażu urządzeń
4. Problemy eksploatacyjne
5. Monitoring

Wykładowca:
Florian Piechurski -  Wydział Inż.Środ.i Energetyki Politechnika Śląska
Adam Włodarczyk – Złote Runo

14.

07.12.2021

(wtorek)

godz.11.00 - 14.00

system on-line 

Poprawa jakości powietrza. Wentylacja w domach spółdzielczych poddanych termomodernizacji.

  

Wykładowca:
Bartosz Pawela - FRAPOL

15.

09.12.2021

zmiana terminu

02.12.2021

(czwartek)

Godz.11.00 - 14.00

on-line

Klasyfikacja i dobór klap przeciwpożarowych

Wykładowca:

Barbara Przybycin

 

UWAGA: uzupełnienia tematyki i aktualizacje danych firm współorganizujących szkolenia umieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej PZITS Katowice www.pzits.com.pl

W ZALEŻNOŚCI OD AKTUALNYCH PRZEPISÓW SANITARNYCH, MOŻLIWA JEST ZMIANA TRYBU PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ.

KOSZT SZKOLEŃ ON-LINE

 • dla członków ŚlOIIB – bezpłatne,
  • dla członków PZITS i studentów – 30,00 zł/ osobę,
  • dla pozostałych uczestników – 70,00 zł/ osobę.

KOSZT SZKOLEŃ STACJONARNYCH

 • dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – 30,00 zł/ osobę,
 • dla członków PZITS i studentów – 50,00 zł/ osobę,
 • dla pozostałych uczestników (nie zrzeszonych) – 130,00 zł/ osobę.
 • Prawo budowlane dla członków ŚlOIIB - pełnopłatne - 130,00 zł/ osobę

KURS NORMA

 •  kurs kosztorysowania I stopnia – 990,00 zł/ osobę,
 •  dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – wg regulaminu ŚlOIIB

CENA OBEJMUJE

 • obszerne pisemne materiały seminaryjne
 • certyfikaty ukończenia szkolenia,

 

 WARUNKI UCZESTNICTWA I INFORMACJE O SZKOLENIACH

Nadesłanie faksem: 32/ 256-35-32, pocztą na  adres  PZITS O/Katowice, 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, lub pocztą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie do 7 dni przed każdym z  planowanych szkoleń,  wypełnionej karty zgłoszenia, z zaznaczeniem wybranego tematu (Nr szkolenia i data) oraz wniesienie opłaty z dopiskiem  SEMINARIUM  PZITS  – Nr szkolenia  na rachunek:

            

 ING Bank Śląski w Katowicach Nr 98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

 

Informacje dostępne poprzez kontakt z sekretariatem PZITS O/Katowice, 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, tel/fax: 32/ 256-35-32   w dni robocze od godz. 13:00 - 16:00 oraz  na stronie internetowej www.: pzits.com.pl

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

Wspierają nas:

       KELVIN  SPLASTIC  METALPLAST    KAPRIN    KESSEL    ELPLAST+   UNIWERSAL   RADPOL

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

213081
DzisiajDzisiaj231
WczorajWczoraj372
W tym tygodniuW tym tygodniu2873
W tym miesiącuW tym miesiącu1975
WszystkichWszystkich2130811