logo 2021          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


ormularz zgłoszeniowy do szkoleń seminaryjnych

 

PLAN SZKOLEŃ SEMINARYJNYCH POLSKIEGO ZRZESZENIA

INŻYNIERÓW  I TECHNIKÓW  SANITARNYCH

ODDZIAŁ W KATOWICACH

W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Numer szkol.

Termin

Miejsce szkolenia

Temat

 Wykładowca

  
1.

17.01.2022

Godz.11.00- 14.00


on-line

Analiza kosztów realizacji kanalizacji na terenach wiejskich. Porównanie kosztów wykonania metodą bezwykopową i tradycyjną.
1. Co wpływa na ostateczny koszt wykonania kanalizacji.
2. Omówienie najczęściej stosowanych technologii bezwykopowych i ich zastosowania na terenach wiejskich.
3. Czy technika wykopowa ma zalety, które warto wziąć pod uwagę?
4. Jakie czynniki decydują o ostatecznym wyborze metody wykonania.


Wykładowca:
Florian Piechurski - Wydział Inż. Środ. i Energetyki Politechnika Śląska
PERFORATOR – Piekary Śląskie

2.

 31.01.2022

Godz.11.00-14.00

szkolenie on-line

Nowe rozwiązania dla renowacji studni oraz kanalizacji, z uwzględnieniem dużych średnic. System DURA.

Wykładowca:
Florian Piechurski - Wydział Inż. Środ. i Energetyki Politechnika Śląska,

Steinzung- Keramo – Piotr Kosz
Amiblu – Adam Wojtala

3.


07.02.2022


Godz. 11.00-14.00

on-line 

 

Obliczenia hydrauliczne instalacji wentylacyjnych, oddymianie przewodowe

Wykładowca:
Barbara Przybycin

4.

09.02.2022

Godz. 11.00-14.00

szkolenie

on-line

Zasady doboru oraz przegląd produktowy mieszadeł i napowietrzania dla oczyszczalni ścieków.
1. Przegląd produktów do mieszania i napowietrzania.
2. Zakres zastosowań
3. Co i dla czego jest potrzebne do prawidłowego doboru systemów napowietrzania i mieszania.
4. Aplikacje doborowe

Wykładowca:
Jolanta Gryszkiewicz- GRUNDFOS

5.

 11.02.2022

 Godz.11.00-14.00

system on-line

Zastosowanie programów obliczeniowych do doboru rur tworzywowych oraz obliczenia: bloków oporowych, przewodów pod kątem statystyczno-wytrzymałościowym, rur przewiertowych, zbiorników retencyjnych:

Wykładowca:
Amiblu - Adam Wojtala -
Havle - Bartosz Kaczor

Prezentacja programu obliczeniowego firmy AMIBLU
Uczestnicy proszeni są o przygotowanie laptopów.

 6.

28.02.2022

Godz. 11.00-14.00

system on-line 

Poprawa jakości powietrza. Wentylacja w domach spółdzielczych poddanych termomodernizacji.

Wykładowca:
FRAPOL - Bartosz Pawela

 7.

07.03.2022

godz.10.00 - 15.00
stacjonarnie

Katowice

ul.Podgórna 4

Prawo budowlane 2022– co zmieniło się od stycznia 2022 roku w przepisach

Wykładowca:
Adam Wolny - wieloletni Kierownik Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

SZKOLENIE PEŁNOPŁATNE DLA CZŁONKÓW ŚlOIIB

8. 

  10.03.2022

 godz.11.00- 15.00


szkolenie on-line

Rozwiązania projektowe sieci i instalacji wewnętrznych pod kątem zgodności z przepisami ppoż.
Hydranty i instalacja tryskaczowa.
Techniczna ochrona przeciwpożarowa. Uzgodnienie projektu budowlanego.
Uprawnienia organów Państwowej Straży Pożarnej.
Obliczenia hydrauliczne instalacji hydrantowej.


Wykładowcy:
st. bryg. w st. spocz. Kamil Kwosek
dr inż.Florian Piechurski

 9.

14.03.2022
Godz. 11.00- 14.00

system 
on-line

Projektowanie sieci i instalacji hydrantowych z możliwością wykorzystania wody deszczowej

Wykładowca:
dr inż. Florian Piechurski
WILO -

 

 10.

17.03.2022

godz. 11.00-14.00

system on-line

Projektowanie systemów rur podwójnych. Warunki techniczne.

Wykładowca:
Radpol – Hanna Bindarowska

11.

22.03.2022

godz.11.00-14.00

system on-line

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – omówienie aktualnych zmian.

Wykładowca:
Marek Płuciennik

12.

25.03.2022

godz.11.00 - 14.00

system on-line

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w systemach ogrzewczych budynków jednorodzinnych -

Wykładowca:
Aleksandra Specjał, Piotr Lubina

13. 30.03.2022

godz.11.00 - 14.00
system on line

Rozwiązania VRF oraz pomp ciepła w budynkach komercyjnych oraz wielorodzinnych.
Dedykowane rozwiązania układów chłodzenia i ogrzewania, jak i systemów realizujących obie funkcje równocześnie.

Wykładowca:
Łukasz Andraczke – Mitsubishi Electric

14.

08.04.2022

godz.11.00 - 14.00

system on-line

Wspomaganie projektowania - profil koordynator jako program wspomagający projektowanie sieci. Warsztaty.

Wykładowca:
Paweł Grajper

15.

25.04.2022

Godz.11.00 - 14.00

on-line

Wagowe pomiary na stacjach gazowych

Wykładowca:
Henryk Kurek - Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG - Oddział Katowice,
Mirosław Ambroziewicz

16.

28.04.2022
Godz. 11.00- 14.00
On-line

Ocena oddziaływania na środowisko na etapie prac projektowych


Wykładowca:
Agnieszka Kozyra

17.

04 -05.05.2022
Godz. 2 x 8
On-line


AutoCad – Rewit-Mep – projektowanie sieci i instalacji sanitarnych

Wykładowca:

ARCANCE-SYSTEMS – Bożena Falana

18.

09.05.2022
Godz. 11.00- 14.00
On-line

Nowoczesne rozwiązania odprowadzenia i zagospodarowania wód opadowych w aglomeracji miejskiej. Jak retencjonować wody opadowe.–

Wykładowca:
Florian Piechurski
Hauraton, Navotech

19.

10.05.2022
Godz. 11.00- 14.00
On-line

Wpływ rozwiązań systemów wyposażenia technicznego budynków na wskaźnik EP -

Wykładowca:
Aleksandra Specjał

20.

16 - 18.05.2022
Godz. 3 x 8 
On-line

Kurs kosztorysowania – NORMA – szkolenie w zakresie podstawowym
Podstawy kosztorysowania
• cel, przeznaczenie, typy kosztorysów w tym przepisy dot. kosztorysów inwestorskich,
• forma i zawartość dokumentacji kosztorysowej,
• metody kalkulacji cen kosztorysowych: metoda uproszczona, metoda szczegółowa,
• koszty bezpośrednie oraz pośrednie ujmowane w kalkulacjach kosztorysowych,
• podstawowe definicje: nakład, norma, koszty bezpośrednie, narzuty, roboty proste,
scalone, podstawowe, analiza indywidualna, metody interpolacji oraz ekstrapolacji,
• podstawy normatywne: wykaz katalogów nakładów rzeczowych, budowa katalogu,
• źródła cen robót, RMS – przykłady baz na różnych poziomach agregacji ceny.
Obsługa programu
1. Prezentacja wersji programów NORMA: PRO a EXPERT i Standard 2.
2. Warunki licencji, aktualizacja programu, bazy KNR, cenników RMS itp.
3. Przygotowanie programu – ustawienia domyślne użytkownika.
4. Opcje programu a kosztorysu, zarządzanie widokami, omówienie narzędzi oraz menu.
5. Spersonalizowanie bazy katalogów (KNR i innych) pod potrzeby użytkownika.
6. Wyszukiwanie i wprowadzanie pozycji kosztorysowych tj.:
• pozycje typowe - katalogowe,
• edycja pozycji katalogowych oraz jej nakładów RMS oraz zastosowanie analizy
indywidualnej,
• pozycje nie katalogowe: kalkulacja własna, pozycje uproszczone i szczegółowe,
7. Wycena nakładów wg cen własnych.
8. Importy cenników nakładów RMS oraz cenników robót.
9. Wycena nakładów w oparciu o cennik RMS (Intercenbud i Sekocenbud).
10. Aktualizacja cen wg aktualnych cenników RMS lub/oraz robót.
11. Narzuty: edycja, dodawanie, usuwanie, narzuty procentowe, wartościowe.
12. Wydruki zestawy, szablon oraz przygotowanie danych do wydruku.
Wykładowca:
Małgorzata Siemienowicz Książek - Partner Soft

21.

23.05.2022
Godz. 11.00- 14.00
On-line

Inwestycje liniowe. Budowa a BDO. Kwalifikacja odpadów, sprawozdania. Utylizacja
Gospodarka odpadami

Wykładowca:
Agnieszka Kozera

22.

30.05.2022
Godz. 11.00- 14.00
On-line

Projektowanie obiektów liniowych na obszarze objętym szkodami górniczymi:
- dobór materiałów
- wymagane procedury
- stosowane zabezpieczenia
- dobór kompensacji


Wykładowca:
Paweł Grajper – Politechnika Śląska

Elplastplus, Amiblu

 

UWAGA: uzupełnienia tematyki i aktualizacje danych firm współorganizujących szkolenia umieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej PZITS Katowice www.pzits.com.pl

W ZALEŻNOŚCI OD AKTUALNYCH PRZEPISÓW SANITARNYCH, MOŻLIWA JEST ZMIANA TRYBU PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ.

KOSZT SZKOLEŃ ON-LINE

 • dla członków ŚlOIIB – bezpłatne,
  • dla członków PZITS i studentów – 50,00 zł/ osobę,
  • dla pozostałych uczestników – 100,00 zł/ osobę.

KOSZT SZKOLEŃ STACJONARNYCH

 • dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – 50,00 zł/ osobę,
 • dla członków PZITS i studentów – 70,00 zł/ osobę,
 • dla pozostałych uczestników (nie zrzeszonych) – 150,00 zł/ osobę.
 • Prawo budowlane dla członków ŚlOIIB - pełnopłatne - 150,00 zł/ osobę

KURS NORMA

 •  kurs kosztorysowania I stopnia – 1100,00 zł/ osobę,
 •  kurs Rewit-Mep - Autocad        - 1100,00 zł/osobę
 •  warsztaty z Profil Koordynatora  - 150,00 zł/osobę
 •  dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – wg regulaminu ŚlOIIB

CENA OBEJMUJE

 • obszerne pisemne materiały seminaryjne
 • certyfikaty ukończenia szkolenia,

 

 WARUNKI UCZESTNICTWA I INFORMACJE O SZKOLENIACH

Nadesłanie faksem: 32/ 256-35-32, pocztą na  adres  PZITS O/Katowice, 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, lub pocztą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie do 2 dni przed każdym z  planowanych szkoleń,  wypełnionej karty zgłoszenia, z zaznaczeniem wybranego tematu (Nr szkolenia i data) oraz wniesienie opłaty z dopiskiem  SEMINARIUM  PZITS  – Nr szkolenia  na rachunek:

            

 ING Bank Śląski w Katowicach Nr 98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

 

Informacje dostępne poprzez kontakt z sekretariatem PZITS O/Katowice, 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, tel/fax: 32/ 256-35-32   w dni robocze od godz. 13:00 - 16:00 oraz  na stronie internetowej www.: pzits.com.pl

 

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Wspierają nas:

       KELVIN  SPLASTIC  METALPLAST    KAPRIN    KESSEL    ELPLAST+   UNIWERSAL   RADPOL

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

215220
DzisiajDzisiaj228
WczorajWczoraj319
W tym tygodniuW tym tygodniu228
W tym miesiącuW tym miesiącu10406
WszystkichWszystkich2152208