logo 2021          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


SZKOLENIA NA UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE

Szczególnie ważne dla przedsiębiorstw zatrudniających służby techniczne z zakresu instalacji elektrycznych, ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji i gazownictwa w celu podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych oraz osób przed egzaminami kwalifikacyjnymi starających się o tzw. „uprawnienia energetyczne” uprawniające do obsługi eksploatacyjnej urządzeń i instalacji energetycznych oraz gazowych!

Zgodnie z ustawą z dnia 10.04.1997 roku Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2006 roku Nr 89 poz. 625), osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji, sieci energetycznych w tym sieci i instalacji gazowych (w zakresie kontrolnopomiarowym, montażu, konserwacji, obsłudze i remoncie) zobowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzane świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne. Zabrania się zatrudniania przy samodzielnej eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznej osób bez kwalifikacji (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.04.2003 roku, Dz. U. z 2003 roku Nr 89, poz. 828). Świadectwa kwalifikacyjne są potocznie zwane uprawnieniami energetycznymi.

Również osoby wykonujące okresowe kontrole instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych w obiekcie budowlanym powinni posiadać kwalifikacje do wykonywania dozoru nad eksploatacją w/w instalacji, tzn. uprawnienia energetyczne (zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 roku Prawo Budowlane i późniejszymi jej zmianami).

Prezes Zarządu Regulacji Energetyki powołał przy Oddziale PZiTS w Katowicach ul. Podgórna 4, komisję kwalifikacyjną dla stwierdzania wymaganych kwalifikacji, osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, potwierdzonych świadectwem. Więcej informacji na ten temat jest w zakładce Uprawnienia Energetyczne.

Wychodząc oczekiwaniom wielu osób, pragnących przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego, PZITS Oddział Katowice prowadzi również działalność szkoleniową gwarantującą uzyskanie świadectw kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Po szkoleniu przystępuje się do egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Kwalifikacyjną i uzyskuje stosowne zaświadczenie ważne przez okres 5 lat.

Miejsca szkoleń
Szkolenia dla indywidualnych osób odbywają się w siedzibie NOT-u w Katowicach przy ul. Podgórnej 4, natomiast przy zgłoszeniach od przedsiębiorstw na życzenie zainteresowanych, w siedzibach przedsiębiorstw zgłaszających zapotrzebowanie na tego typu usługi.
      
Koszt szkoleń:
•    Koszt szkoleń osób indywidualnych, przeprowadzany przed egzaminem w siedzibie NOT-u Katowice ul. Podgórna 4 wynosi 400,00 zł.
      Osoby uczestniczące w zajęciach same uiszczają odpłatność.
•    Koszt szkoleń grup osób, pracowników (lub osób wytypowanych przez instytucje / urzędy) skierowanych na szkolenie jest kalkulowany indywidualnie i zależy od ilości uczestników, zakresu szkolenia oraz miejsca egzaminu. Koszt szkoleń ponosi pracodawca.

Szkolenia grupowe
Szkolenia grupowe przeprowadzone są na bardzo wysokim poziomie dydaktycznym oraz organizacyjnym. Zespół szkoleniowy posiada duże doświadczenie w zakresie merytorycznego przygotowania i przeprowadzenia szkoleń. Formułę szkoleń jest zupełnie odmienna niż tradycyjny wykład szkoleniowy. Mianowicie wykorzystuje się formułę opartą na prezentacjach komputerowych, które w formie slajdów wyświetlają pytania oraz poprawne odpowiedzi. Taki sposób przeprowadzenia szkoleń prowadzi do bardzo aktywnego uczestnictwa pracowników i pozwala na zrozumienie przedstawianej wiedzy. Dodatkowo każdy uczestnik szkolenia otrzymuje bardzo obszerny pisemny materiał szkoleniowy, stanowiący rodzaj vademecum wiedzy i zawierający zbiór wiadomości i przepisów, które będą przydatne w czasie wykonywania przez pracowników prac dozorowych i eksploatacyjnych.
Ze szkoleń uzyskujemy bardzo dobre opinie z zapewnieniem korzystania z naszych usług szkoleniowych w przyszłości.

W dniu 15.04.2010 roku Katowicki Oddział PZITS uchwalił regulamin szkoleń i od tego czasu rozpoczęliśmy działalność szkoleniową przygotowującą do egzaminów na uprawnienia energetyczne. Poniżej wybrane miejsca, ilości i terminy przeprowadzonych szkoleń:

Therma Bielsko-Biała
Szkoleniem objęto 94 osoby w trzech grupach po ok. 30 osób. Każda grupa miała przeprowadzone dwudniowe szkolenie w zakresie sieci i instalacji cieplnych. Łącznie szkolenie w Thermie Bielsko-Biała trwało 6 dni roboczych od 06-13.04.2010.

PEC Tychy
Szkoleniem objęto 56 osób w dwóch grupach po ok. 30 osób. Każda grupa miała przeprowadzone jednodniowe szkolenie w zakresie sieci i instalacji cieplnych. Łącznie szkolenie w Thermie Bielsko-Biała trwało 2 dni robocze od 27 do 28.04.2010.

Dynamika Gliwice
Szkoleniem objęto 9 osób w zakresie sieci i instalacji gazowych. Szkolenie odbyło się w dniu 07.05.2010.

SM OSKARD Tychy
Szkoleniem objęto 33 osoby w dwóch grupach. Pierwsza grupa 25 osób miała przeprowadzone szkolenie w dniu 20.05.10 w zakresie sieci i instalacji gazowych, natomiast druga grupa 8 osób miała szkolenie w dniu 21.05.10 w zakresie sieci i instalacji cieplnych. Łącznie szkolenie w SM OSKARD trwało 2 dni robocze od 20-21.05.2010.

SM OSKARD Tychy
Szkoleniem objęto 12 osób w dwóch grupach. Pierwsza grupa 7 osób miała przeprowadzone szkolenie w dniu 11.02.11 w zakresie sieci i instalacji gazowych, natomiast druga grupa miała szkolenie w dniu 11.02.11 w zakresie sieci i instalacji cieplnych.

Inwest-Energo-Gaz Katowice
Szkoleniem objęto 8 osób w jednej grupie w zakresie sieci i instalacji gazowych w dniu 04.03.2011 roku.

Poniżej przykładowe sprawozdanie z jednego ze szkoleń oraz uzyskane referencje:
- sprawozdanie ze szkolenia na uprawnienia energetyczne przeprowadzone w Thermie Bielsko-Biała w kwietniu 2010 roku
- referencje z tego szkolenia

Podkreślamy, że od 2011 roku nasza placówka uzyskała status Ośrodka Szkolenia Ustawicznego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Katowicach.

Zapisy przyjmuje oraz dodatkowych informacji udziela: Sekretariat PZITS O/Katowice, 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4 tel./fax.: 32 / 256-35-32 w dni robocze od godz. 10.00 do 15.00.

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
16
20
21
22
26
27
28
29
30

Wspierają nas:

LEMTER       KELVIN  METALPLAST  MESCO  AMIBLU AERECO  AMARGO   
NUEVA TERRAIN   STEINZEUG-KERAMO
 UPONOR GRUNDFOS
 
  KESSEL     
UNIWERSAL   RADPOL   

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

284847
DzisiajDzisiaj102
WczorajWczoraj1257
W tym tygodniuW tym tygodniu5677
W tym miesiącuW tym miesiącu12698
WszystkichWszystkich2848479